GİZLİLİK, GÜVENLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

             Değerli www.lysastudio.com ziyaretçilerimiz, üyelerimiz ve müşterilerimiz;

Gizlilik kurallarımız, güvenlik politikamız ve site kullanımları hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ki haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

            Şirketimiz ve www.lysastudio.com sitemizde, ziyaretçi-üye-müşteri (bundan sonra kısaca “ziyaretçiler” diye anılacaktır) kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, bilgilerinin gizliliği, işlenmesi/kullanımı/imhası, saklanması, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve Uygulama-Kullanım Şartları geçerlidir.

www.lysastudio.com sitemizde ve şirketimizde, siz değerli ziyaretçilerimize   daha iyi hizmet verebilmek, sizleri güncel kampanyalar hakkında bilgilendirmek ve trendleri herkesten önce yakalamanız adına haber ulaştırmak için bazı kişisel bilgilerinizi (ad, soyad, yaş, telefon, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. 

www.lysastudio.com veri tabanında toplanan bu bilgiler; haftalık, aylık ve dönemsel kampanya çalışmalarında, müşteri profillerine yönelik kişiye özel promosyon faaliyetlerinde, istenmeyen sms ve e-postaların iletilmesine yönelik müşteri ''sınıflandırma'' çalışmalarında sadece  www.lysastudio.com bünyesinde kullanılmaktadır/kullanılacaktır.

 www.lysastudio.com üyelik işlemlerinden topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 www.lysastudio.com , üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

                   Ziyaretçilerin sisteme girdiği tüm bilgiler resmi makamlarca usulünce talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

                   Ziyaretçilerin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece kendisi ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece kendisi değiştirebilmektedir.

 Kişisel Verilerin Korunması

 Ziyaretçiler tarafından verilen ve kaydedilen bilgilerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin önemine göre şirketimiz veya ilgili kuruluşlarca internet altyapısında, maliyet unsurları göz önüne alınarak ve teknolojik imkanlar dahilinde, uygun teknik yöntemlerle alınmıştır. 

www.lysastudio.com sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri, banka kartı işlemleri ve bunların onaylanması şirketimizden bağımsız bir şekilde ilgili banka veya bankalarca online olarak aranızda gerçekleştirilmiş olup kart şifresi gibi bilgiler şirketimiz tarafından hiçbir şekilde ve hiçbir durumda görünmez, kaydedilmez.

Sitemizde üyelik, satın alma işlemleri, bilgi güncelleme işlemleri, kredi kartı ve banka kartına ait tüm bilgiler, diğer internet kullanıcıları arasında hiçbir şartta ve durumda görüntülenemez.

Bilgi Toplama, İşleme, Aktarma Araç ve Amaçları

Şirketimiz ilgili mevzuat gereğince Kişisel veri saklama/imha politikaları”nın öngöreceği periyotlarda kişisel bilgilerinizi kısmen ya da tamamen silme, yok etme işlemlerini yapabileceği gibi ziyaretçiler de istedikleri her an ve hiçbir şekilde gerekçe göstermeksizin belirtilen iletişim kanallarından şirketimize ulaşarak ya da gereken kanuni prosedürleri yerine getirerek kişisel veri işlemlerini ve taraflarına iletilen elektronik iletişimleri durdurabilirler. Bu gibi durumlarda tarafımıza ulaşan iletişim durdurulmasına yönelik işlemler ve verilerin işlenmesine yönelik işlemler yasaların uygun gördüğü en azami sürede durdurulur. (Yasalara göre mümkün/gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlemeleri ve iletişimler devam eder) Ziyaretçi isterse hukuken muhafaza edilmesi gereken bilgiler haricinde diğer bilgiler veri depolama sistemimizden silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir (İlgili kanuni haklar saklıdır).

Sorumluluk

Ziyaretçilerimiz Sitemizden veya sitemiz tarafından link verilen sitelerden mobil uygulamalardan, mobil uygulama ve site bildirimlerinden; şirketimize ait diğer birim ve mecralardan edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik ortamda veya yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme saklanma, muhafaza edilme, depolanma, kullanılma, güncellenme, birleştirilme, değiştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma,  açıklanma gibi durumlarda yukarıda belirtmiş olduğumuz kişiler veya kurumlarca (yurt içinde/dışında) transfer, paylaşım, aktarım imha gibi işlemleri ve kanunlara uygun yöntemler ile işlenebilmekte  ve aktarılabilmektedir.( Bundan sonra hepsine işlenme denilecektir)

 Çerez Politikası

 www.lysastudio.com  Sitemizde muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar; analiz çerezleri, ticari çerezler, oturum çerezleri, işlevsellik çerezleri, zorunlu çerezler, kalıcı çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama çerez bilgileridir.

Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

 Çerezler bilgisayarda ve telefonlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

 Sitemizi kullanan Ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

 Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

 İletişimler

Ziyaretçilerimiz ile kanunlara uygun şekilde her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, promosyon, satış, pazarlama ve reklam amacıyla yine aynı şekilde banka kartı, kredi kartı ve üyelik işlem ve bilgilendirmelerinde şirketimizce SMS/kısa mesaj, otomatik arama, anlık bildirim, e-posta/mail, faks vb. her türlü bildirimler bluetooth, beacon diğer her türlü genel/özel kablosuz ağlardan ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir. Ziyaretçilerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir. İş bu yazılı metni okuyarak ziyaretçiler tarafından iletişim kurulması hakkında rıza gösterilmekte ve onay verilmektedir. Aksi ziyaretçilerimiz tarafından yazılı yolla sitede belirtilen adreslere bildirilmelidir.

 İşlenen-Aktarılan Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız

 Değerli Ziyaretçimiz, isim, soy isim, yaş/doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, evlilik tarihi, sahip olunan ulaşım aracı, yaşanılan bölge, adres ve teslimat adresi, eğitim düzeyi, meslek/iş, kültürel, sanatsal, sportif, tatil vs. ilgi alanları hobiler ve alışkanlıklar gibi demografik bilgileri, özel-resmi kimlik, kimlik no. ve vergi bilgileri, fotoğraf, (güvenlik amaçlı) görüntü kayıtları ve çağrı merkezi görüşme ses kayıtları, kıyafet dahil her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Ziyaretçiler sorumludurlar.

 Herhangi bir site ziyaretçimizin hukuki/fiili ehliyet durumunu bilinmeyeceğinden, çocukların ve reşit olmayan diğer kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri aracılığıyla kullanabilirler.

 Alışverişler ve Diğer Tüketici İşlemleri

 Ziyaretçilerin yukarıda belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, bildirimler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce ilgili satıcı/sağlayıcı ile yapacakları tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır.

 Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu, mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

 Şirketimiz gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, keza sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya vb. durumlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler şirketimizce siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. 

                  Ödeme Güvenliği

www.lysastudio.com  dan yapmış olduğunuz her türlü alışveriş güvenliğinde ''Secure Socket Layers'' (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır. SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelenip gönderilmektedir. 

Ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.lysastudio.com  veya ona hizmet vermekte olan şirketlerin sunucularında görülmemekte ve tutulmamaktadır.

Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.lysastudio.com  ara yüzü üzerinden

banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 

 

 

  

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Çerezler, LysaStudio web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için  Çerez Politikası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.